۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

سیبیلیسم جادویی


*طعم خوش سیبیل
اما بعد از غیبت دو روزه در حالی خدمتتون می رسیم که سیبیل مبارک مون به خاطر اشتباهات فردی از دست رفته و شدیدا دچار خلا پشمی در جا سیبیلی(پشت لب می گن مثکه) هستیم . اما من باب شانسولوزی سیبیلیسم همین کافی که بعد از صد سال بازی های خسته کننده ی استقلال پرسپولیس ،با همت بچه ها و عنایت سیبیل تیممون این بازی رو برد .البته دوستانی که بیشتر در جریان سبیل ما هستند حتما قهرمانی اسپانیا رو یادشونه . به هرحال با توجه به واقعه ی تلخ سبیل از دست رفته اماده باشین واسه بد شانسی هایی که از فردا یخه ی ما را خواهد گرفت
*وایدیسم تحتانی
چند شب پیش در ضیافتی بود که جای همه تون خالی ،بسیار صفایی بود و بس ،در جوار دوستی بودیم که یه ایده ی خوبی داشت واسه یه کتاب درسی و ما در عین این که عاشق طرحش شده بودیم ،به علل اشکار و نهان کاری واسش نکردیم . بنده خدا در عین این که شاکی بود و حق هم داشت ،داشت بیشتر در مورد طرحش حرف می زد و برام عجیب بود که این رفیقمون کههیچی از ما ندیده چرا اینقدر اصرار داره تو پروژه اش باشم؟ در نهایت بهش قول دادم که این دفعه واقعا واسش یه کاری بکنیم که این قول مستلزم هم اوردن قسمت های واید است و کاریست بس مشکل !اخیرا به این نتیجه رسیدم که حتی این حواس پرتی هام هم اثر همون گشادیسم جادوییه!این که ادم زورش بیاد حتی حواسش رو جمع کنه!خیلی بده

۱ نظر:

حالا تو بگو