۱۳۹۰ دی ۹, جمعه

عرف
همین چیزای کوچیک ،همین خریت های ساده
همین شرط های احمقانه ای که من و شما از سر تنبلی
قبول می کنیم و زیر بارش می ریم
پس فردا میشن عرف های جامعه
که هیچ منطقی هم پشتش نیست و همه مجبورن قبولش کنن
مثل همین چیزایی که الان عرف جامعه شده و با هیچ پاک کنی 
نمیشه پاکش کرد

۱ نظر:

حالا تو بگو