۱۳۹۳ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

چاره ای نیست!


گاهی باور خیلی از اتفاق های این زندگی مسخره برایمان دشوار استچرا که همیشه فکر میکنیم آنچه برای دیگران اتفاق می افتد ،برای مااتفاق نمی افتد. 
هفته های سخت زندگی حالا آهسته اهسته کمرنگ تر از قبل میشوند و تنها طعم تلخی از  آن روزها به جای مانده که مثل جای سوخته گی روی پوست، تا همیشه همراه ما خواهد بود . تقصیر از ما نیست که  جهان با سلیقه ی ما  ساخته نشده .گاهی که نه،همیشه نمی توان تقدیر راتغییر داد. دل خوش می کنیم به تمام  اگر ها و مگرهایی که میتوانستند باشند و نیستند تا مزه ی تلخ این روزها را تلخ تر کنند.اگرچه می دانیم هیچ کدام نمی تواند چهره ی بهتری از واقعیت پیش رو به ما نشان بدهد ولی چاره ای نیست! زندگی قوانین خاص خودش را دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حالا تو بگو