۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

اشتباهات دنباله دار من


ترسناک ترین جای زندگی هر ادمی 
اونجاییه که می بینه  منع هرچیزی رو که کرده
داره سرش میاد . میفهمه که داره مجازات میشه
درک میکنه که اونایی که یک عمر از تیغ قضاوتش گذشتن
خیلی هم مقصر نبودن و شاید تو اون موقعیت 
بیشتر همفکری یک دوست رو لازم داشتند تا سرکوفت خوردن
از ادمی که فکر میکرده بیشتر از اون میفهمه!
امشب برای اولین بار با خودم به اینت تیجه رسیدم که بیش از حد
مردم رو به اشتباه قضاوت میکنم !
گاهی اعتراف به اشتباه کردن هم بد نیست!حداقل بعدا میشه ازش
بعنوان ژست "من با بقیه فرق دارم " استفاده کرد!