۱۳۹۶ دی ۲, شنبه

زلزله


تهران فقط چند ثانیع لرزید و مردم چند ساعت زندگی شون رو ول کردند 
و اومدند به خیابان تا اگر زلزله ای اومد اموالشون بره و جونشون بمونه
همون اموالی که برای بدست اوردنش از  تمام جونشون مایه گذاشته بودند!
وقتی جونت رو تو خطر ببینی ،نه دیگه به تقدیر ایمان خواهی داشت و نه 
به داشته ها و اندوخته هات علاقه!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حالا تو بگو