۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

تاریخ


داشتم به این فکر میکردم که از اتفاق
جوانی ما هم کجای تاریخ افتاد 
دورانی که هیچ روزش بدون حادثه 
به شب نرسید . ازجنگ و قحطی بگیر
تا معجزه هزاره ی سوم!
جایی خوندم که تاریخ هر صد سال یکبار 
تکرار میشه! اگه اینجوری باشه که خب قاعدتا
هرجای تاریخ به دنیا اومده بودیم اوضاع همین بود 
که الان هست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حالا تو بگو