۱۳۹۶ بهمن ۲۹, یکشنبه

برنج خالی اقای ابدارچی



چند روز پیش آبادارچی شرکت مون رو دیدم
که داشت برای ناهار خودش برنج خالی میخورد.
نپرسیدم چرا .میدونستم . با وجود اینکه
هم حقوق بهش میدیم و هم کمک های غیرنقدی
بازم چرخ زندگیش با یک زن و سه بچه نمیچرخه
دلیل خاصی هم نداره فقط اقا و خانوم اعتقاد داشتند
که بچه بیشتر ،روزی رو بیشتر میکنه!
متاسفانه خیلیا هنوز هستند که به این مسله اعتقاد دارند
و با همین تفکر بچه هایی رو به دنیا میارن ،بدون
اینکه لحظه ای به آینده اش فکر کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حالا تو بگو