۱۳۹۷ اردیبهشت ۱, شنبه

به سمت بهشت،به مقصد جهنم


گاهی تو زندگیت تصمیماتی میگیری
که ناخواسته تو رو از حاشیه امن زندگی
میندازه وسط آتشی که هیچ وقت تصورش رو نمی کردی!
شرایطی که هیچ وقت انتظارش رو نداشتی!
جهنمی که هیچ وقت تو بهشت تصوراتت وجود نداشت
تصمیمی که پشتش هیچ اجباری نیست
ولی به خواست خودت میگیری تا شاید
خوب رو به بهتر تبدیل کنی اما
با جنگی رو به رو میشی که تو رو  تا مرز نابودی 
به چالش میکشه !گاهی راه هایی رو انتخاب میکنی
تا درس هایی که خانواده ات نذاشتن یاد بگیری رو
روزگار به تلخ ترین شکل ممکن بهت یاد بده!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حالا تو بگو